• قابل برنامه ریزی
• دارای دو فاز (1) دو دقیقه ماساژ و (2) دوشیدن شیر
• قابل استفاده به صورت تکی بدون جداکردن رابط از دستگاه
• قابل استفاده به صورت برقی و دستی
• قابل استفاده به صورت جفتی (همزمان برای دو مادر)
• افزایش راندمان شیر و کاهش مدت زمان شیردوشی
• دارای ریتم مکش 3 مرحله ای به صورت اتوماتیک شامل (1) مکش، (2) رهایی (release) و (3) استراحت (relax).
• دارای محافظ برای جلوگیری از ورود شیر به درون دستگاه
• دارای مراحل تنظیم از حداقل تا حداکثر
• بدون هیچگونه تماس دست با شیر
• قطعات در تماس با شیر قابل استریل در آبجوش یا اتوکلاو 124 درجه به مدت 15 دقیقه
• قدرت مکش از 100 تا 200 mmHg
• قابل تنظیم 5 مرحله از حداقل تا حداکثر
• قابل استفاده به صورت AC/DC
• گردش موتور با دور متغیر از 45 تا 87 cpm
• فوق العاده بی صدا و بی لرزش