نحوه لود شدن تصاویر در [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]تصاویر معمولاً از طریق تغییر در میزان شفافیت، وضوح و سطوح رنگ در 3 فاز لود یا بارگذاری میشوند.
مدت زمان

مدت زمان بیشتری برای لود شدن تصاویر و مدت زمان کمتری برای انتقالات و تغییرات در نظر بگیرید.


تنظیمات نحوه نمایش (exposure)

تصاویر باید از سطوح پایین کنتراست با رنگ خفیف شروع به اود شدن نمایند. زمانی که شفافیت عکس به 100% رسید باید رنگ های آن به طور کامل نمایش داده شوند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
شفافیت، میزان نمایش و میزان رنگ پیشنهادی برای تصاویر در حال لود
شفافیت : 0% در شروع، 100% در پایان
نمایش (exposure) : Gamma، خروجی سیاه (برای تصاویر تیره تر)
میزان رنگ (saturation) : 0 یا 20% در شروع، 100% در پایان


شفافیت کامل و نمایش


میزان رنگ


Fade in به صورت افزایشی

سطوح رنگ و روشنایی را طوری تنظیم نکنید که در نهایت تصویر بسیار روشنتر از حد معمول باشد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]


مطلب بعدی -> راهبری (navigation)
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]