نکات مهم کمپینگ در کویر
* خودتان را برای درجه حرارت بالا ی روز و افت شدید دما در شب آماده کنید.
* پیش از تاریکی هوا محل کمپ خود را انتخاب کنید و در آن مستقر شوید.
* به دستگاه های gps و یا موبایل اکتفا نکنید. بسیاری از این وسایل در میان کویر از کار می افتند. بردن نقشه های به روز از مقصد سفر یکی از ضروری ترین کارها در این نوع سفر ها می باشد.
* آب مهم ترین و ارزشمندترین مایحتاج شما در کمپ های کویری است. تمامی نیاز های خود به آب را پیش بینی کنید و بیشتر از مقدار مورد نیاز آب بردارید. بردن یک فیلتر تسویه ی آب ی تواند اطمینان خاطر بیشتری را برای شما فراهم آورد.
* با منابع سوخت پُر به کویر بروید. این سوخت می تواند کپسول گاز مسافرتی و یا باک بنزین شما باشد. در هر صورت توجه به این مسئله یکی از ضروریات سفر است.
* در انتخاب چادر برای سفرتان بسیار دقت کنید. شاید به نظرتان چادرهای رنگ روشن گزینه ی مناسبی باشند اما این نوع چادرها با عبور دادن نور خورشید و گرما، فضای درون را بسیار گرم می کنند. سعی کنید چادرهایی را انتخاب کنید که در طول روز حرارت زیادی را به درون خود هدایت نمی کنند.
کمپینگ در کویر
.…
سخن آخر
کمپینگ در کویر می تواند یکی از شیرین ترین تجربیات شما در سفر باشد به شرط آنکه اصول مورد نیاز آن رعایت شود.