جلد نهم


"روز دیگری برای دادرسی"

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
خلاصه:

مرد رونده که مجری عدالت خداوند ه ، با خدا معامله کرده تا به چیزی بیشتر از یک مرد تبدیل بشه بطوریکه بر او هیچ سحر و جادو یا علم شناخته شده ای کارگر نیست و حالا قراره وارد نایت ساید بشه بنابراین جان تیلور توسط اداره کننده های جدید استخدام می شه تا کاری انجام بده و...